متخصص ارتوپدی

دکتر مهدی درزی لمراسکی

  • متخصص ارتوپدی
  • آسیب های ورزشی
  • انجام آرتروسکوپی زانو
  • تعویض مفصل زانو و لگن
  • درمان شکستگی های اندام
  • عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران
سال سابقه
0 +
ویزیت بیمار
0 +
عمل موفق
0 +
رضایت بیماران
0 %
تماس با ما